Skip to main content

Arrangement- og billettinformasjon

Barnebillett 4 til 16 år.
Studenter MÅ fremvise studentkort for å få rabatten.
Billettluken åpner 1.5 time før kampstart men det er alltid billigere å kjøpe billetten her på nett.
Vi tar helst kort i billettluken.

ARENAREGLEMENT
Som gjest er du forpliktet til å akseptere arenaens regler, HIHFs sikkerhet- og arrangementsbestemmelser, samt rette deg etter de pålegg / anvisninger arrangøren gir.
Gyldig adgangstegn / billett er påkrevd og må forevises på forlangende.
Arrangøren har ikke ansvar ovenfor publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppstå under avviklingen av arrangementet.
Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller endring av tidspunkt for arrangement, og er uten ansvar dersom dette medfører konsekvenser for tredjepart.
Billetter refunderes ikke dersom arrangementet blir avbrutt.
Personer som har tatt seg inn på områder som er avsatt for bestemte supportergrupper uten å være medlem av gjeldende gruppe vil av sikkerhetsmessige årsaker bli flyttet til andre tribuner eller bortvist fra hallen.
Det er ikke tillatt å selge eller gi ut gratis effekter / varer / flygeblader eller liknende i arenaen uten arrangørens samtykke.
Alle må til enhver tid følge de anvisninger og beskjeder som gis av arrangør eller Politi.
Arrangøren forbeholder seg retten til å bortvise / nekte adgang til arenaen for personer som bryter med reglementet. Tilleggsanksjoner må påregnes.
Følgende effekter er forbudt i hallen:
• Alle gjenstander som kan brukes som våpen
• Fyrverkeri, røykbokser
• Alkohol eller andre rusmidler
• Dyr (unntak førerhund)
• Laserpenner
Det er strengt forbudt å:
• Oppholde seg utenfor publikumsområdene
• Kaste ting fra tribunen
• Vise rasistiske holdninger